A listę instruktorów UDS Camp 2017 zamykają nasi ludzie – Klaudia i Justin!
Poprowadzą wspólnie dwie classy… będzie się działo!

Info – wkrótce.