CENNIK – rok szkolny 2016/2017.

Pierwsze zajęcia dla nowych tancerzy są w Studiu Tańca UDS zawsze GRATIS!!!
Zapraszamy :)

Kliknij, aby otworzyć:
⇒ ⇒ ⇒ CENNIK 2016-2017

DANE DO PRZELEWU (dotyczy obu siedzib Studia Tańca UDS):
UDS ART COMPLEX
 al. Spółdzielczości Pracy 36 B
 20-147 Lublin
bank: BGŻ PNP PARIBAS
nr konta: 20 2030 0045 1110 0000 0141 3520
UWAGA!!!! W tytule przelewu należy wpisać:
NAZWISKO i IMIĘ TANCERZA + NUMER KARTY UCZESTNIKA + POPRAWNĄ NAZWĘ PAKIETU.
Brak powyższego wpisu w tytule przelewu utrudni identyfikację płatności.
Kwota przelewu musi być zgodna z nazwą wykupionego pakietu zajęć.

Pytania dotyczące płatności, faktur itp. prosimy kierować do recepcji UDSu:

UDS Olimp:
tel. +48 500 66 19 44 ( od 25 sierpnia do 30 czerwca: pon-piątek w godz. 15.00-21.00)
mail: biuro.olimp@uds-taniec.pl

UDS Lsm
tel. +48 536 536 793 (  od 25 sierpnia do 30 czerwca: pon-piątek w godz. 15.00-21.00)
mail: biuro.lsm@uds-taniec.pl

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
→ 
Wykupiony PAKIET  jest opłatą za zajęcia grupowe  i dotyczy 30 dni kalendarzowych ( kolejno następujących po sobie ).
→ Wysokość opłaty jest stała i musi być uregulowana w całości przed pierwszymi zajęciami każdego okresu rozliczeniowego.
→ Aktywność karnetu startuje od dnia pierwszych zajęć, na które przyjdzie tancerz w nowym roku szkolnym lub w przypadku nowych osób – od dnia pierwszych zajęć, w których uczestniczy po zajęciach pokazowych.
→ Dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie są odrabiane.
→ Faktury wystawiamy na życzenie klienta, na dane osoby dokonującej opłaty w formie przelewu.
→ Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w całości i dotyczy sytuacji, gdy nie zostały wykorzystane ŻADNE zajęcia z danego okresu rozliczeniowego. Zwrotów dokonujemy na podstawie pisma, które należy w formie papierowej dostarczyć do biura UDSu w miesiącu, w którym tancerz dokonał opłaty i  którego zwrot dotyczy. Zwrotów dokonujemy na konto, z którego dokonano przelewu.
→ Nieobecność tancerza na zajęciach nie powoduje pomniejszenia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
→ W przypadku dłuższej nieobecności istnieje możliwość „zamrożenia” karnetu.
→ Nie ma możliwości „zamrożenia” karnetu w grupie reprezentacyjnej (opłata w tych grupach jest ciągła i dotyczy okresu wrzesień-czerwiec).

Zasady „zamrażania” karnetów:
1. Nieobecność i zamrożenie dotyczy minimum 4 następujących po sobie zajęć.
2. Zamrożeniu mogą ulec tylko zajęcia OPŁACONE. Nie zamrażamy zajęć, za które nie jest uregulowana opłata.
2. Prośba o zamrożenie karnetu musi zostać zgłoszona  droga mailową:
biuro.olimp@uds-taniec.pl lub biuro.lsm@uds-taniec.pl
UWAGA! W treści maila należy wpisać nazwisko tancerza, indywidualny numer karnetu oraz liczbę zajęć i daty treningów, na których nie będzie tancerza – min. 4 treningi następujące bezpośrednio po sobie.
3. Zamrożenie karnetu następuje dopiero w dniu otrzymania maila z infromacją o nieobecności i dotyczy okresu od danego dnia, w którym mail został napisany . Nie ma możliwości zamrożenia karnetu „wstecz”.
4. „Odmrożenie” karnetu następuje w pierwszym dniu po  ostatnim „zamrożonym” treningu – zgodnie z aktuanym grafikiem zajęć  (wyjątek – wpłynięcie informacji mailowej o przedłużeniu nieobecności).